COTECCONS

Tổ Chức Team Building Công Ty Coteccons.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình team building COTECONS được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức tại Đà Lạt. Thời lượng 3 ngày 2 đêm.

COTECCONSCOTECCONSCOTECCONSCOTECCONSCOTECCONS