8

Giới thiệu

Danh mục giới thiệu về Vietnamteambuilding (VNTBD).

Giới thiệu - Team Building Doanh Nghiệp - Vietnamteambuilding

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Team Building là công ty chuyên tổ chức team building doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam, công ty có trụ sở chính tại Sài Gòn và các Văn phòng tại Hà Nội - Đà Nẵng.